วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

กรดซันฟิวริก(H2SO4)มีประโยชน์อย่างไร
1. ใช้ในการผลิตผงชูรส
2. ใช้ในการผลิตปุ๋ย
3. ใช้ในการถลุงโลหะ
4. ไม่มีข้อถูก
สารละลายกรดทุกชนิดจะมีไอออนเมื่อรวมกับน้ำจะได้เป็นอะไร
1. H2o
2. HCI
3. H3O+
4. ถูกทุกข้อ
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเเอมโมเนีย(NH3)
1. ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างกระจก
2. สารละลายเเอมโมเนีย-เเอมโมเนีย
3. ใช้ในการผลิตปุ๋ย
4. ผิดทุกข้อ
ข้อใดคือสมบัติทั่วๆไปของสารละลายเบส
1. มีรสหวาน
2. มีรสเปรี้ยว
3. มีรสฝาด
4. มีรสขม
ข้อใดคือสารละลายกรดเเละเบสมีบทบาทสำคัญทั้งมีอยู่ในธรรมชาติเเละที่สังเคราะห์ขึ้นใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น
1. ในด้านอาหาร
2. อุตสาหกรรม
3. การเเพทย์
4. ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น