วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552
รูปแสดงเครื่องเหวี่ยงที่ใช้ในการตกตะกอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น